Dodawanie dokumentów do zgłoszenia

Dokumentacja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart

Dokumenty zgłoszenia są dostępne w karcie zgłoszenia w zakładce Dokumenty. Okno to prezentuje listę dokumentów zlecenia w formie tabeli.  Portal Luceos Smart pozwala na dodawanie załączników do zgłoszenia dwóch typów - zwykłych oraz komercyjnych. Załączniki dodane do zgłoszenia mogą być automatycznie przenoszone do zlecenia powiązanego ze zgłoszeniem. Przy dodawaniu dokumentów istnieje możliwość skorzystania z funkcji Drag&Drop. 

Poniżej znajduje się instrukcja jak dodać dokument do zgłoszenia krok po kroku. 

Powiązane tematy
Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Dodaj dokument do zlecenia


Edycja zlecenia - zakładka dokumenty

Tworzenie i dodawanie dokumentów i załączników do zlecenia.