Dodaj nowego klienta

W systemie znajduje się funkcjonalność zarządzania Klientami oraz Lokalizacjami. Podana funkcjonalność umożliwia nam zarządzanie: klientami, ich danymi, dokumentami, umowami oraz adresem siedziby klienta, miejscem instalacji urządzenia, miejscem realizacji terenowego zlecenia serwisowego dla danego klienta.

Poniżej znajdziesz instrukcję prezentującą proces dodawania nowego klienta. 

Powiązane tematy
Dodaj kontakt klienta

 

Edycja danych klienta

Dodawanie danych kontaktowych oraz kontaktów klienta

Dodaj lokalizację

Tworzenie lokalizacji w systemie

Podstawowy sposób tworzenia nowej lokalizacji w Portalu Luceos Smart. 

Lokalizacje klienta

 

Przypisanie lokalizacji klientowi

Tworzenie relacji pomiędzy klientem a a lokalizacją