Dodawanie kontaktów klienta

W Portalu Luceos Smart pomimo uzupełnionych danych kontaktowych do Klienta mamy możliwość także utworzenia osobnych kontaktów. Kontakty poza podstawową rolą służą także do logowania się do Portalu Klienta jeśli uruchomiony jest odpowiedni moduł.

Poniżej przedstawione zostały dwa sposoby dodania nowego kontaktu klienta w systemie.

Powiązane tematy
Dodaj klienta

Rejestracja klienta

Proces dodawania nowego klienta do systemu

Kontakty w zgłoszeniu

 

Edycja danych kontaktowych w zgłoszeniu

Dodawanie kontaktu klienta z poziomu zgłoszenia

Kontakty w zleceniu

 

Edycja danych kontaktowych w zleceniu

Lista kontaktów klienta, dodawanie kontaktu klienta z poziomu zlecenia