Dodawanie lokalizacji w Portalu Luceos Smart

System Luceos Smart pozwala na tworzenie dowolnej ilości lokalizacji. W podstawowej formie lokalizacja to miejsce z adresem: adres siedziby klienta, miejsce instalacji urządzenia, miejsce realizacji terenowego zlecenia serwisowego.

System Luceos Smart jest zintegrowany z usługą Google Maps. Utworzenie nowej lub edycja istniejącej lokalizacji powoduje wykonanie procesu geokodowania, który odpowiada za obliczenie pozycji geograficznej lokalizacji, a co za tym idzie, możliwość jej prezentacji na mapach Google.

Powiązane tematy
Szybkie dodawanie i edycja lokalizacji

Mechanizm szybkiego dodawania i edycji lokalizacji

Z poziomu tworzenia bądź edycji innego formularza.

Lokalizacje klienta

 

Przypisanie lokalizacji klientowi

Tworzenie relacji pomiędzy klientem a a lokalizacją

Poprawienie koordynat 
lokalizacji

 

Edycja koordynat lokalizacji na Google Maps

Mechanizm geokodowania