Tworzenie nowego zadania

Moduł zadania pozwala tworzyć zadania związane ze:

  • Zleceniem

  • Zgłoszeniem

  • Klientem

  • oraz zadanie nieprzydzielone do żadnego obiektu - w takim przypadku jest one związane z kontem firmy.

Możliwość dodania nowego zadania jest dostępna w głównym menu Portalu Luceos Smart. Kliknij ikonę z plusem a w wyświetlonym menu wybierz funkcję Dodaj zadanie. Z tego poziomu utworzy się zadanie nie powiązane z żadnym obiektem. 

Powiązane tematy
Dodaj projekt

Definiowanie nowego projektu w systemie

Najszybszy sposób utworzyć nowy projekt

Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Dodaj zlecenie I

Szybka wersja

Najszybszy sposób utworzyć nowe zlecenie na Portalu Luceos Smart