Dodawanie nowego użytkownika 

Dodanie i aktywacja nowego użytkownika składa się z następujących kroków:

  1. Zarejestrowanie danych nowego użytkownika w systemie

  2. Przydzielenie jednej lub więcej ról

  3. Zmiana statusu użytkownika na Aktywny

Powiązane tematy
Reset hasła

Odzyskanie dostępu do systemu w przypadki utraty hasła

Funkcja "Zapomniałem hasła"