Rejestracja urządzeń w zgłoszeniach serwisowych

Portal Luceos Smart pozwala na powiązanie zgłoszenia z jednym lub wielu urządzeniami w zależności od konfiguracji klienta. Panel wyboru urządzenia znajduje się w głównej zakładce “Zgłoszenia“ w zakładce “Urządzenia“.

Poniżej przedstawiony proces przypisywania jednego lub wielu urządzeń do zgłoszenia.

W domyślnej konfiguracji systemu Luceos Smart, do zgłoszenia można przypisać tylko jedno urządzenie.  Żeby włączyć funkcje przypisywania wielu urządzeń, skontaktuj się z nami.

Powiązane tematy
Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Dodaj urządzenie

Tworzenie nowego urządzenia 

Tworzenie nowego urządzenia. Firmy odpowiedzialne za urządzenie.

Utwórz zlecenie ze zgłoszenia

Tworzenie zleceń ze zgłoszenia

Jak utworzyć zlecenie powiązane ze zgłoszeniem