Dodawanie zgłoszenia w Portalu Luceos Smart

Przyjęcie zgłoszenia to pierwszy etap obsługi serwisowej.  Zgłoszenia mogą być tworzone w systemie na różne sposoby, na przykład w  wyniku ręcznej rejestracji zgłoszenia przez jednego z użytkowników pracującego w Portalu Luceos Smart. 

W podstawowej konfiguracji zgłoszenia, żeby móc zarejestrować zgłoszenie, trzeba wprowadzić następne dane:

  • Tytuł zgłoszenia

  • Klient

  • Osoba odpowiedzialna (użytkownik Portalu Luceos Smart)

Powiązane tematy
Utwórz zlecenie ze zgłoszenia

Tworzenie zleceń ze zgłoszenia

Jak utworzyć zlecenie powiązane ze zgłoszeniem

Kontakty w zgłoszeniu

Edycja danych kontaktowych w zgłoszeniu

Dodawanie kontaktu klienta z poziomu zgłoszenia

Zmiana osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Edycja zgłoszenia - pole "Odpowiedzialny".