Dodaj nowe zlecenie (pełna wersja)

Stworzenie zlecenia serwisowego to jedna z podstawowych funkcji Luceos Smart. System umożliwia zdefiniowanie - w prosty i szybki sposób - kompletu informacji niezbędnych do profesjonalnego wykonania usługi serwisowej.

Tworząc zlecenie serwisowe można określić jego najważniejsze atrybuty:

  • klienta, na rzecz, którego usługa serwisowa ma zostać wykonana,

  • zakres usługi, w tym wskazanie serwisowanych urządzeń,

  • miejsce oraz termin wykonania usługi,

  • serwisanta odpowiedzialnego za wykonanie usługi,

  • inne informacje, np. listę części, jakie należy pobrać przed rozpoczęciem wykonania usługi.

Powiązane tematy
Utwórz zlecenie ze zgłoszenia

Tworzenie zleceń ze zgłoszenia

Jak utworzyć zlecenie powiązane ze zgłoszeniem

Dodaj lokalizację

Tworzenie lokalizacji w systemie

Podstawowy sposób tworzenia nowej lokalizacji w Portalu Luceos Smart. 

Dodaj urządzenie

Tworzenie nowego urządzenia 

Tworzenie nowego urządzenia. Firmy odpowiedzialne za urządzenie.