Kontakty w zgłoszeniu

Edycja danych kontaktowych w zgłoszeniu

W systemie Luceos Smart istnieje możliwość dodania kontaktów Klienta. Przy tworzeniu zgłoszenia w panelu Klient/Osoba kontaktowa należy zdefiniować klienta dla którego dane zgłoszenie będzie wykonywane.

Po wskazaniu klienta system automatycznie pozwoli wybrać w polu "Osoba kontaktowa" jeden z kontaktów klienta. Istnieje możliwość także dodania nowego kontaktu z poziomu zgłoszenia. 

Powiązane tematy
Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Dodaj kontakt klienta

 

Edycja danych klienta

Dodawanie danych kontaktowych oraz kontaktów klienta