Kontakty w zleceniu

Edycja danych kontaktowych w zleceniu

W systemie Luceos Smart istnieje możliwość dodania kontaktów Klienta. Podczas tworzenia lub edycji zlecenia należy zdefiniować Klienta, dla którego dane zlecenie będzie wykonywane oraz dane kontaktowe. Osoba kontaktowa, telefon oraz e-mail, szczegóły to dane, które będą prezentowane w aplikacji mobilnej. Na podany e-mail kontaktowy zostanie wysłany PDF wypełnionego w terenie na aplikacji mobilnej raportu serwisowego (protokołu serwisowego). Po wskazaniu klienta system automatycznie pozwoli wybrać jeden z kontaktów klienta przy pomocy przycisku "Kontakty". Istnieje także możliwość dodania nowego kontaktu z poziomu zlecenia. 

Powiązane tematy
Dodaj kontakt klienta

 

Edycja danych klienta

Dodawanie danych kontaktowych oraz kontaktów klienta