Lokalizacje klienta

W systemie Luceos Smart, w karcie Klienta znajdują się pola Adres siedziby oraz Adres korespondencyjny. Odnoszą się one do lokalizacji, zarejestrowanych w bazie Luceos Smart. Oprócz tych lokalizacji każdy klient zdefiniowany w bazie danych Luceos Smart może być powiązany z dowolną liczbą innych lokalizacji. Mogą to być m.in. dodatkowe placówki, filię, lokalizację podrzędne. Jeśli lokalizacja nie została przypisana klientowi podczas jej tworzenia, można to również zrobić w dowolnym momencie w formularzu lokalizacji lub w karcie Klienta.

Poniżej przedstawiono proces tworzenia relacji pomiędzy lokalizacją a klientem.

Powiązane tematy
Dodaj lokalizację

Tworzenie lokalizacji w systemie

Podstawowy sposób tworzenia nowej lokalizacji w Portalu Luceos Smart. 

Poprawienie koordynat 
lokalizacji

 

Edycja koordynat lokalizacji na Google Maps

Mechanizm geokodowania

Szybkie dodawanie i edycja lokalizacji

Mechanizm szybkiego dodawania i edycji lokalizacji

Z poziomu tworzenia bądź edycji innego formularza.