Rejestracja czasu pracy - pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym

Portal Luceos Smart zawiera zestaw funkcji, które umożliwiają szeroko pojęte zarządzanie czasem pracy pracowników:

  1. Rejestracja godzin pracy związanych z realizowanymi zleceniami a także innych (prace administracyjne, przerwy, szkolenia) w postaci rekordów czasów pracy.

  2. Rejestracja czasu pracy na bieżąco dla określonych zleceń lub projektów przy pomocy funkcji Start/Stop.

Poniżej został opisany mechanizm pomiaru czasu pracy w czasie rzeczywistym z poziomu Portalu Luceos Smart wraz z funkcją Start/Stop.

Powiązane tematy
Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Rejestracja czasu pracy II

Rejestracja czasu pracy dla innych osób

Dodawanie czasu pracy dla więcej niż jednego pracownika

Rejestracja czasu pracy w zleceniu

Dodawanie czasu pracy nad konkretnym zleceniem 

Edycja czasów pracy z poziomu karty zlecenia