Dodanie nieobecności w Portalu Luceos Smart

W systemie Luceos istnieje możliwość zarządzania nieobecnościami pracowników.  

Aby dodać nieobecność należy w głównym menu wybrać PLANOWANIE a następnie w menu bocznym kliknąć Nowa nieobecność. Można także skorzystać z menu szybkiego dodawania rekordów. 

Dodanie lub edycja nieobecności podlega ograniczeniom związanym z rolą i uprawnieniami zalogowanego użytkownika.

Powiązane tematy
Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia