Rejestracja czasu pracy - dodawanie swojego czasu pracy dla jednego lub wielu dni

Portal Luceos Smart przy dodawaniu rekordu czasu pracy umożliwia jednoczesne dodanie takiego samego czasu pracy wielokrotnie. W tym celu przy dodawaniu czasu pracy należy wybrać przycisk „Wiele czasów pracy w kolejnych dniach”. Po czym w polach wyboru dat należy podać datę pierwszego i ostatniego dnia pracy, dla których chcemy zarejestrować przepracowany czas. Aby system dodał czasy pracy tylko do dni roboczych należy zaznaczyć checkbox „ Dodaj tylko dla dni roboczych”.

Poniżej przedstawiony jest proces rejestrowania swojego czasu pracy, także dla wielu dni. 

Powiązane tematy
Pomiar czasu pracy 

Pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym z Portalu Luceos Smart

Funkcja START/STOP

Rejestracja czasu pracy II

Rejestracja czasu pracy dla innych osób

Dodawanie czasu pracy dla więcej niż jednego pracownika

Rejestracja czasu pracy w zleceniu

Dodawanie czasu pracy nad konkretnym zleceniem 

Edycja czasów pracy z poziomu karty zlecenia