Rejestracja czasu pracy innych osób oraz dla więcej niż jednego pracownika na raz

Osoby z rolą koordynatora lub administratora mają możliwość dodawania czasów pracy dla innych osób. Portal Luceos Smart przy dodawaniu rekordu czasu pracy umożliwia także jednoczesne dodanie takiego samego czasu pracy dla wielu pracowników.

W tym celu w oknie dodawania czasu pracy należy przejść do zakładki "Dla wielu użytkowników". Po czym w polach wyboru dat należy zaznaczyć użytkowników, dla których chcemy zarejestrować przepracowany czas. 

Poniżej przedstawiony jest proces rejestrowania przepracowanego czasu pracy dla innej osoby a także dla wielu użytkowników na raz. 

Powiązane tematy
Pomiar czasu pracy 

Pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym z Portalu Luceos Smart

Funkcja START/STOP

Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Rejestracja czasu pracy w zleceniu

Dodawanie czasu pracy nad konkretnym zleceniem 

Edycja czasów pracy z poziomu karty zlecenia