Dodawanie czasu pracy do określonego zlecenia z poziomu Portalu

Moduł Czasy pracy pozwala rejestrować oraz edytować przepracowany czas również bezpośrednio w kartach zleceń. Żeby przejść do listy czasów pracy konkretnego zlecenia należy w karcie zlecenia wybrać zakładkę "Przepracowany czas". 

Przy rejestracji czasu pracy nad zleceniem, pracownik, który jest przypisany do tego zlecenia jest dodawany automatycznie, istnieje jednak możliwość rejestracji czasów pracy nad zleceniem dla całego zespołu jednocześnie (patrz "Rejestracja czasu pracy II").

Poniżej przedstawiony jest proces rejestrowania czasu pracy oraz opisane dodatkowe możliwości edycji rekordów przepracowanego czasu z poziomu karty zlecenia.

Powiązane tematy
Pomiar czasu pracy 

Pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym z Portalu Luceos Smart

Funkcja START/STOP

Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Rejestracja czasu pracy II

Rejestracja czasu pracy dla innych osób

Dodawanie czasu pracy dla więcej niż jednego pracownika