Operacje masowe dla czasów pracy - zatwierdzenie, odrzucenie i edycja czasów pracy

System Luceos Smart umożliwia wykonywanie masowych operacji na wybranych rekordach czasów pracy. 
Czasy pracy wprowadzone do systemu także podlegają weryfikacji przez Koordynatora lub Przełożonego a następnie akceptacji lub odrzuceniu. Zaakceptowany rekord czasu pracy nie może być już zmieniony przez Serwisanta.

Aby przejść na stronę czasów pracy należy wybrać UŻYTKOWNICY z menu głównego, następnie kliknąć Przepracowany czas z menu bocznego. W celu modyfikacji wielu rekordów w oknie wyszukiwania czasów pracy wyszukaj rekordy,  zaznacz  je "ptaszkiem", następnie wybierz akcję jaką chcesz wykonać. Zależnie od wybranej akcji system może wyświetlić dodatkowe okno. 

Powiązane tematy
Pomiar czasu pracy 

Pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym z Portalu Luceos Smart

Funkcja START/STOP

Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Rejestracja czasu pracy III

Dodawanie przepracowanego czasu

Z poziomu ogólnej listy czasów pracy, profilu użytkownika