Edycja rekordów czasu pracy w zleceniu lub profilu użytkownika

Moduł Czasy pracy pozwala rejestrować oraz edytować przepracowany czas także z poziomu karty zlecenia lub profilu użytkownika.  

Żeby przejść do listy czasów pracy konkretnego zlecenia należy w karcie zlecenia wybrać zakładkę "Przepracowany czas". 

Zaakceptowany rekord czasu pracy nie może być już zmieniony przez Serwisanta. Blokada działa niezależnie od statusu zlecenia dla którego zarejestrowany dany czas, tj. po akceptacji rekordu nie może być on zmodyfikowany nawet jeśli zlecenie nadal jest w realizacji i można np. do niego dodawać nowe rekordy czasów pracy.

Żeby przejść do listy czasów pracy konkretnego użytkownika należy w profilu użytkownika wybrać zakładkę "Przepracowany czas". 

Powiązane tematy
Rejestracja czasu pracy w zleceniu

Dodawanie czasu pracy nad konkretnym zleceniem 

Edycja czasów pracy z poziomu karty zlecenia

Rejestracja czasu pracy II

Rejestracja czasu pracy dla innych osób

Dodawanie czasu pracy dla więcej niż jednego pracownika

Rejestracja czasu pracy III

Dodawanie przepracowanego czasu

Z poziomu ogólnej listy czasów pracy, profilu użytkownika