Rejestracja czasu pracy - ogólna lista czasów pracy, profil użytkownika

Moduł Czasy pracy pozwala rejestrować oraz edytować przepracowany czas także z poziomu ogólnej listy czasów pracy. Żeby przejść do listy czasów pracy  należy wybrać w głównym menu portalu "Użytkownicy" a następnie przejść do zakładki "Przepracowany czas". Przy rejestracji czasu pracy z poziomu tej strony istnieje możliwość rejestracji czasów pracy  jak dla siebie, tak i dla innych osób czy całego zespołu jednocześnie (patrz pozostałe art. "Rejestracja czasu pracy").

Kolejnym miejscem w którym mamy możliwość dodania przepracowanego czasu jest profil użytkownika. Osoby z rolą koordynatora lub administratora mają możliwość dodawania czasów pracy również dla innych użytkowników. 

Poniżej przedstawiony jest proces rejestrowania czasu pracy z poziomu ogólnej listy czasów pracy oraz z poziomu profilu użytkownika. 

Powiązane tematy
Pomiar czasu pracy 

Pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym z Portalu Luceos Smart

Funkcja START/STOP

Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Rejestracja czasu pracy II

Rejestracja czasu pracy dla innych osób

Dodawanie czasu pracy dla więcej niż jednego pracownika