Szybki start w Portalu Luceos Smart

Portal Luceos Smart jest centralnym elementem systemu Luceos Smart Service Management, który pozwala na kompleksowe zarządzanie pracą całego zespołu. Wygląd głównego okna Portalu Luceos Smart zależy od uprawnień użytkownika, uruchomionych modułów oraz indywidualnej konfiguracji firmy.

Poniżej przedstawione zostały takie elementy i procesy Portalu Luceos Smart jak:

  • Logowanie się 

  • Główne okno oraz główne menu Portalu

  • Szybkie funkcje 

  • Boczne menu funkcji 

  • Praca z tabelami w Portalu  

Powiązane tematy
Reset hasła

Odzyskanie dostępu do systemu w przypadki utraty hasła

Funkcja "Zapomniałem hasła"

Nawigacja w tabelach 

Użycie kontroli zakresu dat w pracy z tabelami