top of page

Jak najszybciej rozpocząć pracę z Luceos Smart?

Poniżej znajdziesz wskazówki do podstawowych operacji jakie wykonuje operator Portalu Luceos Smart lub pracownik terenowy korzystający z aplikacji mobilnej.

Portal Luceos Smart

Szybki start w Portalu Luceos Smart

Logowanie się. Główne okno Portalu, menu, tabele i najważniejsze funkcje.

Reset hasła

Odzyskanie dostępu do systemu w przypadki utraty hasła.

Funkcja "Zapomniałem hasła"

Nawigacja w tabelach 

Użycie kontroli zakresu dat w pracy z tabelami

Dodaj użytkownika

Tworzenie nowego konta użytkownika

Aktywacja i nadanie roli nowemu użytkownikowi

Dodaj klienta

Rejestracja klienta

Proces dodawania nowego klienta do systemu

Dodaj zlecenie I

Szybka wersja

Najszybszy sposób utworzyć nowe zlecenie na Portalu Luceos Smart

Dodaj zlecenie II

Pełna wersja

Tworzenie zlecenia serwisowego na Portalu Luceos Smart

Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Dodaj urządzenie

Tworzenie nowego urządzenia 

Tworzenie nowego urządzenia. Firmy odpowiedzialne za urządzenie.

Dodaj lokalizacje

Tworzenie lokalizacji w systemie

Podstawowy sposób tworzenia nowej lokalizacji w Portalu Luceos Smart. 

Dodaj kontakt klienta

 

Edycja danych klienta

Dodawanie danych kontaktowych oraz kontaktów klienta

Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Dodaj nieobecność

Rejestracja nieobecności 

Najszybszy sposób dodać nieobecność w Portalu Luceos Smart

Dodaj projekt

Definiowanie nowego projektu w systemie

Najszybszy sposób utworzyć nowy projekt

Dodaj zadanie

Tworzenie nowego zadania

Szybki sposób utworzyć zadanie nie powiązane z żadnym obiektem 

bottom of page