Zmiana osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

W portalu Luceos Smart  istnieje możliwość zmienić użytkownika, odpowiedzialnego za zgłoszenie serwisowe. 

Zmienić osobę odpowiedzialną można poprzez tryb edycji zgłoszenia.
Proces przypisania zgłoszenia serwisowego innej osobie został przedstawiony poniżej. 

Powiązane tematy
Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Dodaj dokument do zgłoszenia

Edycja zgłoszenia - zakładka dokumenty

Tworzenie i dodawanie dokumentów do zgłoszenia