Podgląd zleceń powiązanych ze zgłoszeniem

Portal Luceos Smart pozwala na powiązanie zgłoszenia ze zleceniami, co umożliwia łatwe zarządzanie oraz podgląd prac serwisowych. 

Wszystkie zlecenia powiązane ze zgłoszeniem można podejrzeć w formatce zgłoszenia w zakładce Zlecenia, z poziomu której można przejść do zlecenia, zespołu zlecenia, lub lokalizacji klikając odpowiednio na numer zlecenia, imię i nazwisko pracownika lub adres.

W głównej zakładce zgłoszenia także znajduje się przycisk "Zamknij i pokaż powiązane zlecenia", przy pomocy którego również możemy przejść do listy zleceń powiązanych z danym zgłoszeniem. 

Powiązane tematy
Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Utwórz zlecenie ze zgłoszenia

Tworzenie zleceń związanych z zgłoszeniem

Funkcja "Skopiuj dokumenty zgłoszenia do zlecenia".

Zmiana osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Edycja zgłoszenia - pole "Odpowiedzialny".