Zmiana technika lub zespołu zlecenia - akcja masowa

System Luceos Smart umożliwia edytowanie niektórych danych zlecenia nie tylko w karcie Zlecenia, a również z poziomu listy zleceń, przy pomocy akcji masowych. Jeżeli chcemy zmienić głównego technika lub zespół zlecenia w wielu zleceniach, możemy skorzystać z akcji masowej "Zmień zespół zlecenia". 

Poniżej jest przedstawiony proces uruchomienia wspomnianej funkcji. 

Powiązane tematy
Dodaj zlecenie

Pełna wersja

Tworzenie zlecenia serwisowego na Portalu Luceos Smart

Zmiana technika lub zespołu zlecenia II

Z poziomu kalendarza zleceń

Zmiana technika w kalendarzu zleceń, funkcja "Drag&Drop",  funkcja masowa "Zmień zespół zlecenia"

Zmiana technika lub zespołu zlecenia III

Z poziomu karty zlecenia

Edycja zlecenia - pole "Technik" oraz panel "Zespół zlecenia".