Zmiana technika lub zespołu zlecenia - kalendarz zleceń

System Luceos Smart umożliwia edytowanie niektórych danych zlecenia nie tylko w karcie Zlecenia, a również z poziomu kalendarza zleceń. W kalendarzu zleceń mamy trzy możliwości zmiany zespołu lub technika zlecenia:

1. Przy pomocy akcji masowych. Jeżeli chcemy zmienić głównego technika lub zespół zlecenia w wielu zleceniach, możemy skorzystać z akcji masowej "Zmień zespół zlecenia", uprzednio zaznaczając zlecenia w kalendarzu.

2. Przy pomocy funkcji "Drag&Drop". Wystarczy nacisnąć na zlecenie i przeciągnąć go na oś wybranego technika.

3. Używając przycisk "Zmień technika" w oknie informacyjnym zlecenia, które pojawia się po kliknięciu na zlecenie w kalendarzu.

Poniżej jest przedstawiony proces uruchomienia wspomnianych funkcji. 

Powiązane tematy
Dodaj zlecenie

Pełna wersja

Tworzenie zlecenia serwisowego na Portalu Luceos Smart

Zmiana technika lub zespołu zlecenia I

Z poziomu listy zleceń 

Funkcja masowa "Zmień zespół zlecenia"

Zmiana technika lub zespołu zlecenia III

Z poziomu karty zlecenia

Edycja zlecenia - pole "Technik" oraz panel "Zespół zlecenia".