Wysłanie zlecenia do serwisanta lub zespołu (na aplikację mobilną Luceos Smart)

Zlecenie utworzone w Portalu Luceos Smart nie jest widoczne na aplikacji mobilnej serwisantów przypisanych do zlecenia do czasu WYSŁANIA zlecenia. 

Nowo utworzone zlecenie, po jego zapisaniu, może zostać wysłane do zespołu serwisowego na ich aplikację mobilną. Od momentu wysłania zlecenia wszelkie zmiany w zleceniu jak i powiązane z nim rekordy jak dokumenty, części, czasy pracy - są automatycznie przesyłane w obydwie strony między Portalem Luceos Smart a aplikacją mobilną wszystkich członków zespołu zlecenia. 

W filmiku poniżej przedstawiono kilka sposobów wysłania jednego lub wielu zleceń na aplikację mobilną technika albo zespołu zlecenia :
- z poziomu listy zleceń
- z poziomu karty zlecenia
- z poziomu kalendarza zleceń. 

Powiązane tematy
Dodaj zlecenie

Pełna wersja

Tworzenie zlecenia serwisowego na Portalu Luceos Smart

Zmiana technika lub zespołu zlecenia I

Z poziomu listy zleceń 

Funkcja masowa "Zmień zespół zlecenia"

Zmiana technika lub zespołu zlecenia III

Z poziomu karty zlecenia

Edycja zlecenia - pole "Technik" oraz panel "Zespół zlecenia".