Kluczowe wskaźniki efektywności KPI

Aktualizacja: 26 lis 2020

Chcesz sprawdzić, czy Twoja firma osiąga założone cele i wyniki? Zmierzyć wydajność pracy? Zmotywować pracowników? Wykorzystaj kluczowe wskaźniki efektywności - KPI, dostępne w ofercie Luceos Smart!


kluczowe wskaźniki efektywności kpi

KPI (Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to mierniki, dzięki którym Twoja firma może stwierdzić, na ile realizuje swoje cele operacyjne i strategiczne. W ten sposób najogólniej można wyjaśnić sens ich stosowania, ale nie jest to ich jedyna funkcja. Właściwie określone KPI - sprecyzowane, mierzalne, ambitne oraz realne - mogą:

  • zwiększać wydajność pracy,

  • wzmacniać motywację pracowników,

  • wspomagać tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie.

Przedsiębiorstwa często zbierają dane niezbędne do generowania KPIs, ale nie posiadają narzędzi, które pozwolą im je odpowiednio podsumować i wyciągnąć na ich podstawie właściwe wnioski. Narzędzia monitorujące KPIs mogą być bowiem kosztowne.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla Twojej firmy. W programie do prowadzenia działu serwisu Luceos Smart KPIs zyskujesz w pakiecie! Zestaw odpowiednich wskaźników znajduje się w Panelu Kontrolnym. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI pozwolą Twojej firmie na bieżąco reagować i usprawniać dział serwisu. Dzięki nim zmierzysz efektywność prac i sprawdzisz, czy firma osiąga założone wyniki. Dodatkowo, KPIs są dostępne dla każdego użytkownika i prezentowane na tle zespołu, co pozytywnie wpływa na motywację pracowników do zwiększania wydajności pracy.


Mamy nadzieję, że powyższe informacje dostarczyły Ci wartościowych informacji i wiesz już co to jest KPI.


Polecamy sprawdzić także, nasz poprzedni wpis, w którym przedstawiamy zalety systemów mobilnych do zarządzanie serwisem terenowym.

71 wyświetlenia0 komentarz