Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI’s) w Luceos Smart to wsparcie w realizacji celów Twojej firmy

Chcesz sprawdzić, czy Twoja firma osiąga założone cele i wyniki? Zmierzyć wydajność pracy? Zmotywować pracowników? Wykorzystaj Kluczowe Wskaźniki Efektywności - KPIs, dostępne w ofercie Luceos Smart!KPIs (Key Performance Indicators), czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności, to mierniki, dzięki którym Twoja firma może stwierdzić, na ile realizuje swoje cele operacyjne i strategiczne. W ten sposób najogólniej można wyjaśnić sens ich stosowania, ale nie jest to ich jedyna funkcja. Właściwie określone KPIs - sprecyzowane, mierzalne, ambitne oraz realne - mogą:

  • zwiększać wydajność pracy,

  • wzmacniać motywację pracowników,

  • wspomagać tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie.

Przedsiębiorstwa często zbierają dane niezbędne do generowania KPIs, ale nie posiadają narzędzi, które pozwolą im je odpowiednio podsumować i wyciągnąć na ich podstawie właściwe wnioski. Narzędzia monitorujące KPIs mogą być bowiem kosztowne.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla Twojej firmy. W programie do prowadzenia działu serwisu Luceos Smart KPIs zyskujesz w pakiecie! Zestaw odpowiednich wskaźników znajduje się w Panelu Kontrolnym.

KPIs pozwolą Twojej firmie na bieżąco reagować i usprawniać dział serwisu. Dzięki nim zmierzysz efektywność prac i sprawdzisz, czy firma osiąga założone wyniki. Dodatkowo, KPIs są dostępne dla każdego użytkownika i prezentowane na tle zespołu, co pozytywnie wpływa na motywację pracowników do zwiększania wydajności pracy.

4 wyświetlenia

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube