Wdrożenie Luceos Smart w firmie Bombardier

Czołowy producent systemów kolejowych oraz pociągów w Europie, firma Bombardier Transportation podjęła decyzję o wdrożeniu rozwiązania Luceos Smart Service Management.Wdrożone rozwiązanie obejmie klientów Bombardier ZWUS w Polsce

Wdrożenie Luceos Smart pozwoli na sprawny przepływ danych i zwiększy efektywność procesów biznesowych. Najnowsze funkcje Luceos Smart ervice Management usprawnią także komunikację między zespołem serwisu, partnerami firmy Bombardier i jej klientami.

11 wyświetlenia

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube