Zapytanie ofertowe - rynek rosyjski (3)

Aktualizacja: maj 20

Luceos Intelligence sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Aktualnie poszukujemy wykonawcy usługi dotyczącej doradztwa obejmującego weryfikację prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia usługi Luceos Smart Service Management na rynek rosyjski.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie z treścią niniejszego zapytania.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W ramach usługi należy wykonać ocenę i rekomendacje zmian w warunkach oferowania usługi Luceos Smart Service Management na rynku rosyjskim na podstawie:

- Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Luceos Intelligence sp. z o.o

- Szablonu umowy świadczenia usług przez Luceos Intelligence sp. z o.o.

Na oferty czekamy do 13. maja 2020.

Szczegóły i warunki zapytania w załączonym dokumencie.


Zapytanie ofertowe - 2 Weryfikacja prawnOswiadczenie o braku powiazanpdf

15 wyświetlenia

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

E.Orzeszkowej 19 05-420 Józefów Polska

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube