top of page

Zarządzanie nieobecnościami

Zaktualizowano: 28 maj 2021

Zarządzanie pracami serwisowymi w terenie wymaga sprawnego planowania i koordynacji działań. Rozproszenie geograficzne zespołu sprawia jednak, że informacje o nieobecnościach pracowników nie zawsze są brane pod uwagę podczas tworzenia harmonogramu prac. Moduł zarządzania nieobecnościami w Luceos Smart rozwiązuje ten problem.


zarządzanie nieobecnościami pracowników

Firmy, które świadczą usługi serwisowe w terenie, wiedzą, jak ważne jest sprawne i terminowe realizowanie zleceń. Harmonogramy prac muszą być sporządzane tak, aby klient zgłaszający problem szybko otrzymywał pomoc. Zlecenia serwisowe powinny więc trafiać do tych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować je w jak najkrótszym czasie. W tej sytuacji nieobecności pracowników mogą znacznie utrudniać skoordynowanie prac zespołu, zwłaszcza jeśli nie są zaplanowane, lecz związane z chorobą czy innymi niespodziewanymi okolicznościami.

Program do zarządzania pracownikami w terenie Luceos Smart ma rozwiązanie tego problemu - to moduł zarządzania nieobecnościami.


Jak działa zarządzanie nieobecnościami pracowników w Luceos Smart?


  • Moduł działa zarówno w portalu, jak i w aplikacji mobilnej. Pracownik terenowy zgłasza nieobecność korzystając z aplikacji, a koordynator natychmiast zostaje o niej poinformowany. Koordynator zatwierdza lub odrzuca zgłoszony przez pracownika wniosek.

  • Integracja modułu nieobecności z kalendarzem zleceń sprawia, że koordynator od razu widzi, którym pracownikom może przekazać zlecenie do realizacji, a którzy będą w danym momencie niedostępni. Usprawnia to planowanie prac i podnosi efektywność zespołu serwisowego.

  • Dzięki synchronizacji aplikacji mobilnej z portalem koordynator może szybko i elastycznie reagować na wszelkie zmiany, związane z dyspozycyjnością pracowników. Znalezienie pracownika, który przejmie zlecenie za chorego kolegę, zajmuje kilka minut, zamiast godziny spędzonej przy telefonie.

  • Moduł nieobecności ułatwia także proces akceptacji wniosków urlopowych, co pozwala na ograniczenie zbędnych prac administracyjnych.


To tylko krótka prezentacja możliwości modułu "zarządzanie nieobecnościami serwisu".


Polecamy sprawdzić też wpis, w którym opisujemy co to jest KPI.

79 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page