top of page

Zarządzanie projektami a program do serwisu - korzyści

Zdarza się, iż firmy ograniczają swoją kontrolę prac serwisu jedynie do rejestrowania ogólnych kosztów zespołu serwisowego, w skład których wchodzą m.in. takie elementy jak użyte materiały, pensje pracowników czy też wydatki przeznaczone na dojazdy do klienta i delegacje. Takie podejście jednak wiąże się z tym, iż niezwykle trudno obliczyć koszty poszczególnych zleceń, zadań i projektów. Na szczęście na rynku dostępne są innowacyjne programy do serwisu - takie jak Luceos Smart - które oferują tę funkcję i znacznie ułatwiają zarządzanie projektami, zarówno z perspektywy firmy serwisowej, jak i klienta.


Efektywne zarządzanie projektami a program do serwisu


Wymagania współczesnych klientów rosną z roku na rok, a firmy serwisowe muszą wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i oferować nowoczesne rozwiązania informatyczne, które biorą pod uwagę potęgującą się złożoność zlecanych prac. Coraz więcej klientów decyduje się na umowy, które obejmują dłuższy okres, większy zakres usług, a także szeroki obszar geograficzny. Zlecenia te łączone są w większe projekty, które należy rozliczać i monitorować oddzielnie. Szczególnie w przypadku pracy z większymi klientami bardzo często poszczególne warunki realizacji usług i rozliczeń są indywidualnie negocjowane. W rezultacie konkretni klienci mogą mieć różne zasady rozliczeń komercyjnych, w tym stawki godzinowe i upusty na koszt materiałów czy też inne warunki realizacji usług, które obejmują m.in. czas odpowiedzi na zgłoszenia. O ile kierowanie pojedynczymi zleceniami i pracami jest całkiem proste, to w przypadku złożonych projektów kluczowe okaże się innowacyjne oprogramowanie do serwisu w zarządzaniu projektami, które umożliwia sprawne nadzorowanie i planowanie prac na poziomie wyższym niż pojedyncze zlecenie czy też jedna lokalizacja.


Kluczowe funkcje programów do zarządzania projektami serwisowymi


Każdy menedżer dąży do ułatwienia zarządzania projektami a program do serwisu Luceos Smart oferuje szereg kluczowych funkcji, które umożliwiają organizację prac serwisu w ramach projektów. Jedną z kluczowych opcji jest możliwość przypisywania poszczególnych zleceń serwisowych i zadań do konkretnych projektów, co pozwala na ich planowanie i monitorowanie z punktu widzenia danego projektu. Oczywiście czasy pracy, użyte materiały i części, a także ich koszty mogą być podliczane nie tylko w ramach zleceń, ale również projektowo. Wśród najważniejszych plusów można wyróżnić możliwość powiązania projektu z umową serwisową, co umożliwia definiowanie dedykowanych warunków komercyjnych, warunków realizacji serwisu (SLA), a także zakresu wykonywanych prac. Program pozwala również na przydzielenie do projektu dedykowanego zespołu pracowników, a także poddostawcy, którego usługi będą outsourcingowane.


Korzyści oprogramowania do serwisu w zarządzaniu projektami


Wybór nowoczesnego systemu informatycznego zapewnia wiele korzyści i pozwala na sprawniejsze zarządzanie projektami w firmie. Oferuje wielowymiarowe planowanie oraz optymalizację wykorzystania zespołu, co wiąże się z tworzeniem harmonogramów projektu oraz realizacją usług w ramach ustalonych dla projektu wskaźników (SLA). Oprogramowanie do serwisu w zarządzaniu projektami umożliwia automatyczne określanie i monitorowanie budżetu projektu, a także jego kluczowych wskaźników finansowych na podstawie zrealizowanych prac, użytych materiałów oraz pracy zespołu. Pracownicy mogą zakładać zlecenia i zadania, również te powtarzalne, co znacznie ułatwia planowanie postępów w realizacji zakresu projektu i pozwala na ich skuteczną kontrolę. Co ważne, zarówno klient, jak i pracownicy firmy mają dostęp do kluczowych informacji oraz są w stanie monitorować wszystkie prace w czasie rzeczywistym. Opcję tę zapewnia mobilny system do serwisu Luceos Smart oraz/lub Portal Partnera, dzięki czemu znacznie ułatwia nadzorowanie postępów oraz pozwala na kontrolowanie aktualnego budżetu.

61 wyświetleń0 komentarzy

Commenti


bottom of page