Elektroniczne protokoły serwisowe

Wykonanie zlecenia może być zakończone przygotowaniem w aplikacji mobilnej Luceos Smart elektronicznego protokołu z wykonania zlecenia i złożeniem podpisu przez klienta na ekranie urządzenia mobilnego.

Automatyczne generowanie zawartości protokołu

Luceos Smart generuje dokument PDF zawierający wszystkie informacje z protokołu, w tym podpis klienta. Protokół może zostać także automatycznie uzupełniony o dodatkowe informacje zebrane podczas wykonywania zlecenia:

  • Dane o zgłoszeniu,

  • Dane o użytych częściach,

  • Dane o czasie pracy nad zleceniem (w tym dojazd i czas pracy).

  • I wiele innych

© 2012-2020 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój