top of page

Zgłoszenia Serwisowe

Zgłoszenia serwisowe zawierają podstawową informację o kliencie, kontakt do osoby zgłaszającej, urządzeniu, lokalizacji oraz dodatkowe informacje w zależności od rodzaju zgłoszenia. Zgłoszenie serwisowe pomaga na szybką analizę oraz następne przekierowanie do zespołów serwisowych w przypadku takiej potrzeby. Zgłoszenie pozwala na Szybkie wystawianie zleceń oraz automatyczne powiadomienia e-mail i SMS. Zgłoszenia są zintegrowane z Portalem Klienta, Portalem Poddostawcy oraz aplikacjami mobilnymi z rodziny Luceos Smart Apps.

Dodaj zgłoszenie

Tworzenie nowego zgłoszenia

Ręczna rejestracja zgłoszenia w Portalu Luceos Smart.

Utwórz zlecenie ze zgłoszenia

Tworzenie zleceń ze zgłoszenia

Jak utworzyć zlecenie powiązane ze zgłoszeniem.  Funkcja "Skopiuj dokumenty zgłoszenia do zlecenia".

Dodaj dokument do zgłoszenia

Edycja zgłoszenia - zakładka dokumenty

Tworzenie i dodawanie dokumentów do zgłoszenia

Kontakty w zgłoszeniu

Edycja danych kontaktowych w zgłoszeniu

Dodawanie kontaktu klienta z poziomu zgłoszenia

Zmiana osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Edycja zgłoszenia - pole "Odpowiedzialny"

Podgląd zleceń powiązanych ze zgłoszeniem

Lista zleceń zgłoszenia

Funkcja masowa "Zamknij zgłoszenie zlecenia"

bottom of page