top of page
Kluczowe wskaźniki efektywności w serwisie

Ключові Показники Ефективності сервісу

Luceos Smart дозволяє автоматично вимірювати Ключові Показники Ефективності сервісного персоналу.

Дані розраховуються як для індивідуальних користувачів, так і для цілого відділу (команди). Вимірювання КПЕ відбувається на регулярній основі.

Доступ до показників - дані, доступні в режимі реального часу

Дані показників збираються в режимі реального часу і можуть бути негайно відображені на Порталі Luceos Smart у вигляді:

 • таблиць з поточними значеннями коефіцієнтів,

 • періодично створюваних звітів в форматі Excel,

 • у вигляді графічних діаграм.

 

Визначені індикатори - набір ключових показників з урахуванням потреб сервісу

У стандартному пакеті система надає вимір наступних коефіцієнтів:

 • середній робочий час протягом тижня,

 • частка робочого часу, що витрачається на доїзд до місця виконання замовлення,

 • частка робочого часу, що витрачається на оплачувану діяльність,

 • ефективність - середня кількість візитів сервісних фахівців в день,

 • пунктуальність - кількість затримок і запізнень у виконанні замовлень,

 • середній час доїзду до 1 місця виконання замовлення,

 • середній робочий час, який витрачається на 1 замовлення з виїздом на локалізацію,

 • кількість нових замовлень за певний період,

 • кількість всіх замовлень, виконаних за певний період,

 • відсоток часу, що витрачається на доїзд до місця виконання замовлення,

 • відсоток оплачуваних трудовитрат,

 • відсоток адміністративних і загальних трудовитрат,

 • кількість оплачуваних трудовитрат (людино-годин),

 • кількість адміністративних і загальних трудовитрат (людино-годин),

 • час відгуку від моменту отримання заявки,

 • середній час виконання замовлення,

 • кількість ремонтно-технічних робіт під час першого візиту,

 • час відгуку на прохання про надання оферти,

 • кількість і час простоїв машин за певний період,

 • кількість і час несправностi машин за певний період,

 • доступність машин за певний період,

 • продуктивність машин за певний період,

 • навантаження машин за певний період,

 • вартість обслуговування машин (робочий час групи ТО; матеріали; деталі тощо),

 • час відгуку на заявку про несправність машини,

 • час усунення несправності машини,

 • середній час запланованого простою машин,

 • середній час незапланованого простою машин.

 

Адаптація показників до потреб клієнта

Luceos Smart також надає можливість додавання в систему індивідуальних показників для певних цілей або працівників.

bottom of page