Ask for a demo. We will contact you to appoint a meeting.

Do you want to see Luceos Smart in action or try it out?

Luceos Intelligence sp. z o.o.,

ul. Szpotańskiego 10,

04-760 Warszawa

Phone: +48 690 493 280

Phone: +48 502 587 641

Phone: +48 601 557 896

NIP: 532-204-75-47, REGON: 147057055, KRS: 0000498356,
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 665.000,00zł, wpłacony w całości.

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube