Rejestracja czasów pracy w Luceos Smart

Luceos Smart umożliwia precyzyjny pomiar czasu pracy zespołu serwisowego.

Pomiar czasu pracy nad różnymi aktywnościami

Funkcja Start/Stop w aplikacji mobilnej ułatwia rozpoczęcia oraz zakończenie pomiaru czasu dojazdu do miejsca realizacji zlecenia, czasu pracy nad zleceniem oraz innych rodzajów aktywności, np. przerw, prac administracyjnych, szkoleń. System pozwala też raportować czas spędzony przez pracowników na urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach chorobowych i innych. Zestaw typów oraz kategorii mierzonego czasu pracy może być dostosowany do specyficznych wymagań każdego Klienta.

© 2012-2020 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój