top of page
oprogramowanie dla automatyki

OGRANICZENIE KOSZTÓW ORAZ POPRAWA SKUTECZNOŚCI OBSŁUGI KLIENTA W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ

Dlaczego oprogramowanie do serwisu dla automatyki?

 

Wraz z rosnącą ilością klientów zespół obsługi telefonicznej otrzymywał więcej zgłoszeń. Coraz częstsze były przypadki narzekań klientów na nieobsłużone zgłoszenia lub na braku informacji o postępach zleconych prac.

Istniejący system zarządzania pracami serwisowymi został rozbudowany o portal dla klientów. Wszyscy klienci otrzymali możliwość rejestracji zgłoszeń w nowym portalu, który został połączony z publiczną stroną firmy, a także zintegrowany z systemem do zarządzania pracą serwisu. Klienci uzyskali również wgląd w status zgłoszenia w trakcie jego realizacji. Informacja o zmianie statusu zgłoszenia jest przekazywana w formie wiadomości e-mail oraz SMS.

Zgłoszenia klientów, wraz z dodatkową informacją, jak załączniki, trafiają bezpośrednio do odpowiedzialnego za realizację. Prace są realizowane szybciej, o czym natychmiast jest informowany klient. Wydajność zespołu obsługi klienta znacznie się zwiększyła przy równoczesnym podniesieniu zadowolenia klientów.

USPRAWNIENIA

  • Udostępnienie klientom portalu do obsługi zgłoszeń

  • Automatyczne informowanie klientów o postępach

KORZYŚCI

  • Podniesienie zadowolenia klientów

  • Ograniczenie kosztów obsługi klientów

  • Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia serwisowe

bottom of page