top of page
oprogramowanie dla budownictwa

INTEGRACJA PROCESU OBSŁUGI I ROZLICZANIA ZLECEŃ OBEJMUJĄCA SYSTEMY KLASY ERP ORAZ FSM

Dlaczego oprogramowanie dla budownictwa?

 

Dane o wykonanych pracach przesyłane przez rozproszone zespoły docierają z opóźnieniem w formie papierowej lub skanów. Wymagają ręcznego wprowadzania do systemu ERP. Jest to pracochłonne i obarczone błędami. Średni czas od realizacji zlecenia do wystawienia faktury liczony jest w tygodniach, a liczba reklamacji przekracza 5%.

Po integracji danych tj. wprowadzenia mechanizmów pozwalających na synchronizację i identyfikację rekordów klientów oraz innych słowników w systemach ERP i FSM uruchomiono automatyczny przepływ danych w ramach zintegrowanego procesu rozliczenia zlecenia. System FSM po zakończeniu realizacji zlecenia automatycznie przesyła wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury za wykonane zlecenie.

Połączenie procesów realizacji zlecenia w systemie FSM z jego rozliczeniem w systemie ERP pozwoliły na ograniczenie prac administracyjnych o 90%. Praktycznie wyeliminowano błędy, a reklamacje związane są zwykle z ustaleniami komercyjnymi bądź jakością usługi.

USPRAWNIENIA

  • Integracja procesów między ERP i FSM

  • Integracja bazy klientów i słowników

  • Rezygnacja z dokumentów papierowych

KORZYŚCI

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji

bottom of page