top of page
elektroniczne protokoły serwisowe

Elektroniczne protokoły serwisowe

Wykonanie zlecenia może być zakończone przygotowaniem w aplikacji mobilnej Luceos Smart elektronicznego protokołu z wykonania zlecenia i złożeniem podpisu przez klienta na ekranie urządzenia mobilnego.

Automatyczne generowanie zawartości protokołu

Luceos Smart generuje dokument PDF zawierający wszystkie informacje z protokołu, w tym podpis klienta. Protokół może zostać także automatycznie uzupełniony o dodatkowe informacje zebrane podczas wykonywania zlecenia serwisowego:

  • Dane o zgłoszeniu,

  • Dane o użytych częściach,

  • Dane o czasie pracy nad zleceniem (w tym dojazd i czas pracy),

  • I wiele innych.

 

Baza wiedzy - elektroniczna dokumentacja wykonanych prac

Protokół serwisowy z wykonania zlecenia dostępny jest w systemie Luceos Smart jako dokument zlecenia i w przyszłości jest dostępny w historii zleceń każdego z urządzeń, jakich dotyczył.

Dostosowanie wzorów i zakresu danych w protokole do indywidualnych potrzeb klienta

Zakres danych zbieranych podczas wypełniania protokołu, format dokumentu, sposób komunikowania oraz adresaci protokołu są dostosowywane do specyficznych wymagań Klienta podczas uruchamiania usługi Luceos Smart. 

 

Elektroniczny protokół z wykonania zlecenia może być uzupełniony o dodatkowe informacje związane z przestrzeganiem procedur, np. jakości czy bezpieczeństwa, które są zarządzane przed moduł checklist (elektroniczne listy kontrolne).        

Mobilne protokoły naprawy serwisowej                

Proponowane przez nas raporty serwisowe w wersjach elektronicznych to nowoczesne rozwiązania umożliwiające zautomatyzowanie i uporządkowanie protokołów klientów. Łatwa w obsłudze funkcja systemu Luceos Smart to sposób na zmniejszenie liczby potencjalnych błędów wynikających z niepoprawnego wprowadzania danych. Możliwość automatycznego dodawania informacji to skuteczny sposób na bezbłędne protokoły napraw serwisowych.          

protokół serwisowy
elektroniczny podpis klienta
serwisowe protokoły elektroniczne
elektroniczna dokumentacja serwisowa
bottom of page