Elektroniczne protokoły serwisowe

Wykonanie zlecenia może być zakończone przygotowaniem w aplikacji mobilnej Luceos Smart elektronicznego protokołu z wykonania zlecenia i złożeniem podpisu przez klienta na ekranie urządzenia mobilnego.

Automatyczne generowanie zawartości protokołu

Luceos Smart generuje dokument PDF zawierający wszystkie informacje z protokołu, w tym podpis klienta. Protokół może zostać także automatycznie uzupełniony o dodatkowe informacje zebrane podczas wykonywania zlecenia:

  • Dane o zgłoszeniu,

  • Dane o użytych częściach,

  • Dane o czasie pracy nad zleceniem (w tym dojazd i czas pracy).

  • I wiele innych

 

Baza wiedzy - elektroniczna dokumentacja wykonanych prac

Protokół z wykonania zlecenia dostępny jest w systemie Luceos Smart jako dokument zlecenia i w przyszłości jest dostępny w historii zleceń każdego z urządzeń, jakich dotyczył.

Dostosowanie wzorów i zakresu danych w protokole do indywidualnych potrzeb klienta

Zakres danych zbieranych podczas wypełniania protokołu, format dokumentu, sposób komunikowania oraz adresaci protokołu są dostosowywane do specyficznych wymagań Klienta podczas uruchamiania usługi Luceos Smart. 

 

Protokół z wykonania zlecenia może być uzupełniony o dodatkowe informacje związane z przestrzeganiem procedur, np. jakości czy bezpieczeństwa, które są zarządzane przed moduł checklist.

© 2012-2021 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart test 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój