top of page
serwis do zarządzania nieruchomościami

ROZWIĄZANIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dlaczego?

 

Zarządzanie nieruchomościami w XXI wieku wiąże się z wdrożeniem skomplikowanych procesów biznesowych, które sprostają wysokim wymaganiom różnych grup klientów i użytkowników biur, przestrzeni komercyjnych, magazynowych i innych. Nasycenie złożoną infrastrukturą techniczną, zaangażowanie specjalistów z różnych branż i wielu podwykonawców powoduje, że sprawne działanie organizacji odpowiadającej za zarządzanie nieruchomościami nie jest możliwe bez nowoczesnego systemu informatycznego. 

System taki powinien zapewniać skuteczną i efektywną koordynację i komunikację między wszystkimi uczestnikami złożonych procesów biznesowych. Bez takiego wsparcia zagwarantowanie niskich kosztów utrzymania nieruchomości, sprawnej infrastruktury oraz bezpieczeństwa i zadowolenia klientów nie jest możliwe. 

Luceos Smart Service Management zapewnia wszystkie kluczowe funkcje gwarantujące sprawne działanie i pełną kontrolę nad zarządzanymi nieruchomościami i obsługującymi je zespołami. 

Typowe wdrożenie systemu Luceos Smart Service Management związane z utrzymaniem nieruchomości obejmuje:

  • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi - ze wsparciem takich narzędzi jak Call Center, Portal Klienta, aplikację mobilną dla klienta oraz integrację z systemami BMS i infrastrukturą techniczną w celu automatycznego monitorowania i nadzorowania urządzeń i ich parametrów. 

  • Zarządzanie zleceniami serwisowymi - wraz z funkcjami automatyzującymi i optymalizującymi planowanie, rozdzielanie, nadzorowanie i rozliczanie prac zlecanych różnych podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym.

  • Elektroniczny obiekt dokumentów (zdjęcia), w tym elektronicznych raportów serwisowych.

  • Kontrolę różnych źródeł kosztów w czasie rzeczywistym

USPRAWNIENIA

  • Wdrożenie aplikacji mobilnych i portali dla wszystkich uczestników procesów

  • Elektroniczny nadzór nad infrastrukturą techniczną

  • Automatyzacja planowania i realizacji działań utrzymaniowych

KORZYŚCI

  • Usprawnienie napraw i zmniejszenie liczby awarii

  • Ograniczenie kosztów administracyjnych

  • Podniesienie efektywności i skuteczności utrzymania

bottom of page