top of page
zarządzanie katalogami

Katalogi części, materiałów i usług

Zużycie części maszyn to jeden z najczęściej spotykanych powodów wzywania serwisu. Luceos Smart udostępnia funkcje związane z zarządzaniem katalogami części, materiałów i usług. Katalogi te mogą być definiowane w systemie Luceos Smart bądź pobierane z systemu ERP lub magazynowo-finansowego. Wybrane katalogi mogą być także przesyłane do aplikacji mobilnej Luceos Smart, co pozwala zarządzać kosztami materiałów, użytymi częściami czy wykonanymi usługami bez względu na miejsce pobytu.

System zarządzania zapasami części to doskonałe rozwiązanie dla wielu serwisów. Kartoteka elektronarzędzi oraz materiałów wraz ze wskazaniem ich dostępności pozwala na przewidzenie, kiedy trzeba będzie zamówić nowe części. Ponadto na jej podstawie można ocenić, jakie zadania mogą być wykonane od razu, a kiedy należy poczekać na dostawę określonych elementów. Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie zużyciem materiałów i częściami zamiennymi dostępnymi w Twoim magazynie — nasz program z pewnością Ci w tym pomoże.

Zarządzanie kosztami zużytych materiałów i części

Dobrze zdefiniowane katalogi w systemie Luceos Smart, w połączeniu z pomiarem czasu pracy serwisantów, pozwalają na precyzyjny pomiar kosztów wewnętrznych obsługi serwisowej, wspierają ścisłą gospodarkę magazynową oraz umożliwiają bezbłędne rozliczanie faktur dla klientów. Tabela zużycia materiału, którą można mieć zawsze pod ręką, pozwala również na komfortowe planowanie swojej pracy.

zarządzanie katalogami części
zarządzanie katalogami materiałów
zarządzanie katalogami usług

Baza danych urządzeń - definiowanie elementów urządzenia oraz historia prac i wymienionych części

Elementy urządzeń zdefiniowane w katalogach pozwalają na precyzyjne określenie konfiguracji każdego urządzenia serwisowanego przy użyciu systemu Luceos Smart oraz ustalenie harmonogramu jego przeglądów.

Połączenie opisanych powyżej danych oraz funkcji aplikacji mobilnej Luceos Smart pozwala pracownikom terenowym na wgląd w następujące dane: 

  • Strukturę serwisowanego urządzenia,

  • Historię wymienianych części,

  • Ścisłe raportowanie części wysłanych do klienta, pobranych z magazynu, użytych podczas serwisu, odebranych od klienta oraz zwróconych po wykonaniu zlecenia,

  • Ścisłe raportowanie wykonanych usług.

 

Korzystanie z opisywanej aplikacji to więc nie tylko gwarancja bezproblemowej kontroli zużycia części, lecz także możliwość zarządzania konserwacjami sprzętu oraz usprawnienia pracy całego serwisu.

zarządzanie katalogiem usług
zarządzanie katalogiem materiałów
CATALOGUE_008.panda.png
CATALOGUE_007.panda.png

Rejestracja materiałów i części spoza katalogów

System umożliwia też wprowadzanie części nabytych z wolnej ręki (np. olej do silnika urządzenia nabyty na stacji benzynowej).

Dzięki natychmiastowej wymianie danych między aplikacją mobilną a portalem możliwe jest rozliczenie zlecenia oraz wystawienie faktury klientowi natychmiast po zakończeniu wykonywania zlecenia. Usprawnia to również zarządzanie kosztami części.

CATALOGUE_006.panda.png

Zamówienia mobilne

Aplikacja mobilna Luceos Smart daje możliwość generowania zamówień na części, jakich serwisant może potrzebować do realizacji prac serwisowych.

Korzystając z wbudowanego katalogu części, materiałów i usług serwisant może wprowadzić do aplikacji mobilnej specyfikację zamówienia: konkretne elementy oraz ich liczbę. Dane te są automatycznie przesyłane do zainteresowanych osób, np. koordynatora.  W przypadku integracji z zewnętrznym systemem ERP lub magazynowym albo funkcją magazynów mobilnych wprowadzone zamówienia mogą być automatycznie rejestrowane w systemie zewnętrznym. Szybki przepływ informacji od różnych pracowników ułatwia również zarządzanie zużyciem części zamiennych.

W przypadku uruchomienia modułu magazynowego system pozwala na znaczne usprawnienie realizacji zleceń i automatyzację procesu zamówień.

Umożliwia sprawniejsze planowanie prac dzięki dostępnym w systemie, czytelnym etapom i terminom realizacji zamówień i dostępu zamówionych części. Stworzenie terminarza serwisu jeszcze nigdy nie było tak proste!

Oferty mobilne

Aplikacja mobilna Luceos Smart może także pomóc w stworzeniu specyfikacji kosztorysu usług oraz części związanych ze zleceniem wykonywanym u klienta.

Funkcja ta może być przydatna na przykład w sytuacji, kiedy klient prosi o przygotowanie wyceny usługi serwisowej związanej z rekomendacjami, jakie serwisant przygotował serwisując daną maszynę. Luceos Smart pozwala na zaoferowanie precyzyjnie dobranej oferty usług dodatkowych stworzonej dla klienta np. w trakcie bieżącego serwisu maszyny i na bieżąco z nim konsultowanej.

bottom of page