top of page
zarządzanie katalogami

Katalogi części, materiałów i usług

Luceos Smart udostępnia funkcje związane z zarządzaniem katalogami części, materiałów i usług. Katalogi te mogą być definiowane w systemie Luceos Smart  bądź pobierane z systemu ERP lub magazynowo-finansowego. Wybrane katalogi mogą być także przesyłane do aplikacji mobilnej Luceos Smart, co pozwala zarządzać użytymi częściami czy wykonanymi usługami.

Zarządzanie kosztami zużytych materiałów i części

Dobrze zdefiniowane katalogi w systemie Luceos Smart, w połączeniu z pomiarem czasu pracy serwisantów, pozwalają na precyzyjny pomiar kosztów wewnętrznych obsługi serwisowej, wspierają ścisłą gospodarkę magazynową oraz umożliwiają bezbłędne rozliczanie faktur dla klientów.

zarządzanie katalogami części
zarządzanie katalogami materiałów
zarządzanie katalogami usług

Baza danych urządzeń - definiowanie elementów urządzenia oraz historia prac i wymienionych części

Elementy urządzeń zdefiniowane w katalogach pozwalają na precyzyjne określenie konfiguracji każdego urządzenia serwisowanego przy użyciu systemu Luceos Smart.

 

Połączenie opisanych powyżej danych oraz funkcji aplikacji mobilnej Luceos Smart pozwala pracownikom terenowym na wgląd w następujące dane: 

  • Strukturę serwisowanego urządzenia,

  • Historię wymienianych części,

  • Ścisłe raportowanie części wysłanych do klienta, pobranych z magazynu, użytych podczas serwisu, odebranych od klienta oraz zwróconych po wykonaniu zlecenia,

  • Ścisłe raportowanie wykonanych usług.

zarządzanie katalogiem usług
zarządzanie katalogiem materiałów
CATALOGUE_008.panda.png
CATALOGUE_007.panda.png

Rejestracja materiałów i części spoza katalogów

System umożliwia też wprowadzanie części nabytych z wolnej ręki (np. olej do silnika urządzenia nabyty na stacji benzynowej).

Dzięki natychmiastowej wymianie danych między aplikacją mobilną a portalem, możliwe jest rozliczenie zlecenia oraz wystawienie faktury klientowi natychmiast po zakończeniu wykonywania zlecenia. 

CATALOGUE_006.panda.png

Zamówienia mobilne

Aplikacja mobilna Luceos Smart ma możliwość generowania zamówień na części, jakie serwisant może potrzebować do realizacji prac serwisowych. 

Korzystając z wbudowanego katalogu części, materiałów i usług serwisant może wprowadzić do aplikacji mobilnej specyfikację zamówienia: konkretne elementy oraz ich ilości. Dane te są automatyczne przesyłane do zainteresowanych osób, np. koordynatora.  W przypadku integracji z zewnętrznym systemem ERP lub magazynowym lub funkcją magazynów mobilnych, wprowadzone zamówienia mogą być automatycznie rejestrowane w systemie zewnętrznym.

W przypadku uruchomienia modułu magazynowego system pozwala na znaczne usprawnienie realizacji zleceń i automatyzację procesu zamówień.

Umożliwia sprawniejsze planowanie prac dzięki dostępnym w systemie, czytelnym etapom i terminom realizacji zamówień i dostępu zamówionych części. 

Oferty mobilne

Aplikacja mobilna Luceos Smart posiada także możliwość tworzenia specyfikacji kosztorysu usług oraz części związanych ze zleceniem wykonywanym u klienta.

Funkcja ta może być przydatna na przykład w sytuacji, kiedy klient prosi o przygotowanie wyceny usługi serwisowej związanej z rekomendacjami, jakie serwisant przygotował serwisując daną maszynę. Luceos Smart pozwala na zaoferowanie precyzyjnie dobranej oferty usług dodatkowych stworzonej dla klienta np. w trakcie bieżącego serwisu maszyny i na bieżąco z nim konsultowanej.

bottom of page