top of page

Zarządzanie nieobecnościami w zespole serwisowym

Informacja o dostępności zespołu serwisowego, a w szczególności o planie nieobecności, to kluczowy element w procesie budowania harmonogramu wykonania zleceń serwisowych.

Wnioski urlopowe i zmiana statusu nieobecności w aplikacji mobilnej Luceos Smart

Funkcja zarządzania nieobecnościami działa zarówno w portalu, jak i w aplikacji mobilnej. Pracownik terenowy zgłasza nieobecność korzystając z aplikacji, a koordynator natychmiast zostaje o niej poinformowany. Koordynator zatwierdza lub odrzuca zgłoszony przez pracownika wniosek.

program do zarządzania nieobecnościami pracowników
zarządzanie nieobecnościami serwisu
zarządzanie nieobecnościami w zespole

Planowanie nieobecności - kalendarze zleceń i nieobecności 

Integracja modułu nieobecności z kalendarzem zleceń sprawia, że koordynator od razu widzi, którym pracownikom może przekazać zlecenie do realizacji, a którzy będą w danym momencie niedostępni. Usprawnia to planowanie prac i podnosi efektywność zespołu serwisowego.

zarządzanie nieobecnościami pracowników
moduł do zarządzania nieobecnościami pracowników

Natychmiastowy przepływ danych między zespołem w terenie i biurem 

Dzięki synchronizacji aplikacji mobilnej z portalem koordynator może szybko i elastycznie reagować na wszelkie zmiany, związane z dyspozycyjnością pracowników. Moduł nieobecności usprawnia także proces akceptacji wniosków urlopowych, co pozwala na ograniczenie zbędnych prac administracyjnych

bottom of page