top of page

Zarządzanie nieobecnościami w zespole serwisowym

Informacja o dostępności zespołu serwisowego, a w szczególności o planie nieobecności jego członków, to kluczowy element w procesie budowania harmonogramu wykonania zleceń serwisowych. Dzięki naszemu programowi do zarządzania urlopami możesz skorzystać z łatwego w obsłudze systemu jej ewidencji, zamiast spisywać klasyczną listę nieobecności pracowników.

Wnioski urlopowe i zmiana statusu nieobecności w aplikacji mobilnej Luceos Smart

Funkcja zarządzania nieobecnościami działa zarówno w portalu, jak i w aplikacji mobilnej. Pracownik terenowy zgłasza nieobecność, korzystając z aplikacji, a koordynator natychmiast zostaje o niej poinformowany. Koordynator zatwierdza lub odrzuca zgłoszony przez pracownika wniosek. Taka ewidencja urlopów w programie online to rozwiązanie korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i wszystkich zatrudnionych.

program do zarządzania nieobecnościami pracowników
zarządzanie nieobecnościami serwisu
zarządzanie nieobecnościami w zespole

Planowanie nieobecności - kalendarze zleceń i nieobecności 

Integracja modułu nieobecności z kalendarzem zleceń sprawia, że koordynator od razu widzi, którym pracownikom może przekazać zlecenie do realizacji, a którzy będą w danym momencie niedostępni. Taka ewidencja nieobecności usprawnia planowanie prac i podnosi efektywność zespołu serwisowego.

zarządzanie nieobecnościami pracowników
moduł do zarządzania nieobecnościami pracowników

Natychmiastowy przepływ danych między zespołem w terenie i biurem 

Dzięki synchronizacji aplikacji mobilnej z portalem koordynator może szybko i elastycznie reagować na wszelkie zmiany, związane z dyspozycyjnością pracowników. Moduł nieobecności usprawnia także proces akceptacji wniosków urlopowych, co pozwala na ograniczenie zbędnych prac administracyjnych. Z punktu widzenia zatrudnionych, program do ewidencji urlopów umożliwia zaoszczędzenie czasu, jaki byłby potrzebny na wydrukowanie, ręczne uzupełnienie i dostarczenie wniosku do firmy.

Jeśli szukasz innowacyjnego, umożliwiającego szybki przepływ informacji systemu zarządzania absencją, wybór naszego programu będzie doskonałym rozwiązaniem dla Twojej firmy.

bottom of page