top of page
elektroniczne listy kontrolne

Elektroniczne listy kontrolne (checklisty)

System Luceos Smart pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby wzorów elektronicznych list kontrolnych (tzw. Checklist), które mogą być udostępnione w aplikacji mobilnej i w dalszej kolejności wypełnianie przez serwisanta podczas wykonywania zlecenia serwisowego. Wypełniona checklista może być następnie zapisana w formacie PDF i zachowana w systemie jako dokument uzupełniający raport z wykonania zlecenia. Dokument taki może być pozostawiony do użytku wewnętrznego lub też przesłany do klienta jako załącznik wiadomości e-mail w celu np. potwierdzenia wykonania kontroli jakości lub bezpieczeństwa serwisowanego urządzenia.

bottom of page