top of page
Kluczowe wskaźniki efektywności w serwisie

Kluczowe wskaźniki efektywności w serwisie

Luceos Smart umożliwia automatyczny pomiar Kluczowych Wskaźników Efektywności zespołu serwisowego.

Dane dotyczące zdefiniowanych wskaźników są wyliczane na bieżąco, w sposób automatyczny, dla całego zespołu, jak i dla indywidualnych użytkowników. 

Dostęp do wskaźników - dane dostępne w czasie rzeczywistym 

Wyniki zbieranych wskaźników są zbierane w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast prezentowane w Portalu Luceos Smart w dowolnej formie, np.:

 • Tabeli z bieżącymi wartościami współczynników;

 • Generowanych okresowo raportów w formacie Excel oraz

 • w formie graficznych wykresów.

 

Predefiniowane wskaźniki - zbiór KPI dostosowany do potrzeb serwisu  

Współczynniki KPI zaimplementowane w systemie Luceos Smart obejmują:

 • średni czas pracy w ciągu tygodnia,

 • udział czasu pracy spędzonego na dojazdach,

 • udział czasu pracy spędzonego na czynnościach płatnych,

 • efektywność - średnia ilość wizyt serwisanta na dzień,

 • punktualność - liczba spóźnień w rozpoczęciu i zakończeniu zleceń.

 • Średni czas dojazdu na 1 zlecenie [h]

 • Średni czas pracy (godziny) na 1 zlecenie dojazdowe

 • Ilość nowych zleceń w okresie

 • Ilość wszystkich zleceń wykonanych w okresie

 • Procentowy udział czasu pracy poświęcany na dojazdy

 • Procent roboczogodzin płatnych

 • Procent roboczogodzin administracyjnych i ogólnych

 • Liczba roboczogodzin płatnych

 • Liczba roboczogodzin administracyjnych i ogólnych

 • Czas reakcji od zgłoszenia

 • Średni czas realizacji zlecenia

 • Ilość napraw wykonanych za pierwszym podejściem

 • Czas odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 • Liczba i czas przestojów maszyn w danym okresie

 • Liczba i czas awarii maszyn w danym okresie

 • Dostępność maszyn w danym okresie

 • Wydajność maszyn w danym okresie

 • Obciążenie maszyn w danym okresie

 • Koszt obsługi maszyny (czas pracy zespołu SUR; materiały; części itp)

 • Czas reakcji na zgłoszenie do awarii maszyny

 • Czas usunięcia awarii maszyn

 • Średni czas planowanego przestoju maszyn

 • Średni czas nieplanowanego przestoju maszyn

 

Dostosowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności do potrzeb klienta 

Luceos Smart umożliwia także definiowanie firmowych oraz indywidualnych celów dla poszczególnych współczynników oraz osób. Więcej o tym, czym są KPI można przeczytać na naszym blogu.

bottom of page