Rejestracja czasów pracy w Luceos Smart

Luceos Smart umożliwia precyzyjne raportowanie czasu pracy zespołu - nie tylko serwisowego ale dowolnego pracownika firmy czy też pracownika podwykonawcy, o ile zostanie mu udzielony dostęp do funkcji Partnera w systemie Luceos Smart.

Pomiar czasu pracy nad różnymi aktywnościami

Funkcja Start/Stop w aplikacji mobilnej ułatwia rozpoczęcia oraz zakończenie pomiaru czasu dojazdu do miejsca realizacji zlecenia, czasu pracy nad zleceniem oraz innych rodzajów aktywności, np. przerw, prac administracyjnych, szkoleń. System pozwala też raportować czas spędzony przez pracowników na urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach chorobowych i innych. Zestaw typów oraz kategorii mierzonego czasu pracy może być dostosowany do specyficznych wymagań każdego Klienta.

W zależności od zakresu aktywnych modułów i konfiguracji Luceos Smart pozwala także umieszczanie w rekordzie czasu prady dodatkowych informacji, jak np.:

  • Informacji o przejechanym dystansie (ilość kilometrów)

  • Wskazanie projektu powiązanego z rejestrowanym czasem

  • Wskazanie pojazdu, który był użyty w rejestorowanym czasie

  • Komentarza czy innych dodatkowych informacji uzupełniających rekord czasu pracy.

Portal Luceos Smart pozwala także na szybką rejestrację czasu pracy dla grupy pracowników czy też dla okresu dłuższego niż jeden dzień.

Monitorowanie czasów pracy zespołu serwisowego w czasie rzeczywistym

Dane o rejestrowanych w aplikacji mobilnej Luceos Smart czasach pracy są na bieżąco przesyłane do centralnego Portalu i tam mogą być natychmiast prezentowane i uwzględnione w raportach. 

 

Czas pracy zapisany przez pracownika serwisowego za pomocą aplikacji mobilnej może być także w niej korygowany. Dostęp do edycji możliwy jest również w portalu, zarówno dla serwisanta, jak i dla kierownika i administratora systemu. Dane o czasie pracy mogą być uzupełnianie o komentarz, a nawet informację o przejechanym w trakcie pracy dystansie.

W sytuacji integracji z systemem flotowym, dane te mogą być automatycznie uzupełniane na podstawie udostępnionych informacji o pozycji pojazdu serwisanta.

Raportowanie, weryfikacja i rozliczanie przepracowanego czasu 

Luceos Smart udostępnia też szereg raportów związanych z czasem pracy, które mogą być tworzone na żądanie lub też automatycznie, a następnie zostać rozesłane do wszystkich członków zespołu lub do kierowników jako załączniki do wiadomości e-mail. System udostępnia też funkcje wykrywania błędów w czasach pracy: odchyleń od normy lub nakładających się czasów pracy.

Zweryfikowane raporty z czasów pracy są podstawą do wyliczenia pensji każdego pracownika. Odpowiednie raporty mogą być automatycznie przesyłane do zespołu HR lub do zewnętrznego systemu, np. ERP.

© 2012-2021 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart test 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój