Rejestracja czasów pracy w Luceos Smart

Luceos Smart umożliwia precyzyjny pomiar czasu pracy zespołu serwisowego.

Pomiar czasu pracy nad różnymi aktywnościami

Funkcja Start/Stop w aplikacji mobilnej ułatwia rozpoczęcia oraz zakończenie pomiaru czasu dojazdu do miejsca realizacji zlecenia, czasu pracy nad zleceniem oraz innych rodzajów aktywności, np. przerw, prac administracyjnych, szkoleń. System pozwala też raportować czas spędzony przez pracowników na urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach chorobowych i innych. Zestaw typów oraz kategorii mierzonego czasu pracy może być dostosowany do specyficznych wymagań każdego Klienta.

 

Monitorowanie czasów pracy zespołu serwisowego w czasie rzeczywistym

Dane o rejestrowanych w aplikacji mobilnej Luceos Smart czasach pracy są na bieżąco przesyłane do centralnego Portalu i tam mogą być natychmiast prezentowane i uwzględnione w raportach. 

Czas pracy zapisany przez pracownika serwisowego za pomocą aplikacji mobilnej może być także w niej korygowany. Dostęp do edycji możliwy jest również w portalu, zarówno dla serwisanta, jak i dla kierownika i administratora systemu. Dane o czasie pracy mogą być uzupełnianie o komentarz, a nawet informację o przejechanym w trakcie pracy dystansie.

W sytuacji integracji z systemem flotowym, dane te mogą być automatycznie uzupełniane na podstawie udostępnionych informacji o pozycji pojazdu serwisanta.

Raportowanie, weryfikacja i rozliczanie przepracowanego czasu 

Luceos Smart udostępnia też szereg raportów związanych z czasem pracy, które mogą być tworzone na żądanie lub też automatycznie, a następnie zostać rozesłane do wszystkich członków zespołu lub do kierowników jako załączniki do wiadomości e-mail. System udostępnia też funkcje wykrywania błędów w czasach pracy: odchyleń od normy lub nakładających się czasów pracy.

Zweryfikowane raporty z czasów pracy są podstawą do wyliczenia pensji każdego pracownika. Odpowiednie raporty mogą być automatycznie przesyłane do zespołu HR lub do zewnętrznego systemu, np. ERP.

© 2012-2020 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój