top of page
rejestracja czasu pracy pracowników

System rejestracji czasu pracy Luceos Smart            

Luceos Smart umożliwia precyzyjne raportowanie czasu pracy zespołu -  nie tylko pracowników serwisowych, lecz także dowolnego pracownika firmy czy też podwykonawcy, o ile zostanie mu udzielony dostęp do funkcji Partnera w systemie Luceos Smart. Zdalna rejestracja czasu pracy to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą w efektywny i komfortowy dla zatrudnionych osób ewidencjonować liczbę godzin poświęconych na wykonywanie codziennych obowiązków. Zapraszamy do poznania naszego systemu RCP!

Pomiar czasu pracy nad różnymi zadaniami            

Funkcja Start/Stop w aplikacji mobilnej naszego programu do rozliczania godzin pracy ułatwia rozpoczęcie oraz zakończenie pomiaru czasu dojazdu do miejsca realizacji zlecenia, czasu pracy nad zleceniem oraz innych rodzajów aktywności, np. przerw, prac administracyjnych, szkoleń. Nasz elektroniczny system do rejestracji czasu pracy zdalnej, mobilnej lub stacjonarnej pozwala też raportować czas spędzony przez pracowników na urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach chorobowych i innych. Aby korzystać z naszego programu do prowadzenia ewidencji czasu pracy, nie jest potrzebna karta RCP, co również wpływa na komfort rejestracji godzin przeznaczonych na wykonywanie poszczególnych zadań.            

Wiemy też, że nieco inne dane będą potrzebne w systemie ewidencji pracy zdalnej, a inne np. w aplikacji dla pracowników mobilnych czy tych pracujących w biurze. Zestaw typów oraz kategorii mierzonego czasu pracy może być dostosowany do konkretnych wymagań każdego Klienta. Dzięki temu prowadzenie ewidencji czasu pracy będzie komfortowe zarówno dla każdego pracownika, jak i kierowników.

 

Elektroniczna ewidencja czasu pracy — program, który da Ci więcej                       

W zależności od zakresu aktywnych modułów i konfiguracji Luceos Smart pozwala także na umieszczanie w rekordzie czasu pracy, obok ewidencji godzin zapisanej w programie, dodatkowych informacji, jak np.:            

  • Przejechanego dystansu (liczby kilometrów),            

  • Projektu powiązanego z rejestrowanym czasem,

  • Pojazdu, który był użyty w rejestrowanym czasie pracy,            

  • Komentarza czy innych dodatkowych informacji uzupełniających rekord w aplikacji zliczającej czas pracy.            

Portal Luceos Smart pozwala także na szybką rejestrację czasu pracy dla grupy pracowników czy też w okresie dłuższym niż jeden dzień. Możliwa jest więc ewidencja czasu pracy godzinowa, tygodniowa lub np. miesięczna w formie elektronicznej.            

rejestracja czasu pracy
rejestracja czasu pracy pracowników
pomiar czasu pracy pracowników
program do mierzenia czasu pracy

Monitorowanie czasów pracy zespołu serwisowego w czasie rzeczywistym

Dane o rejestrowanych w aplikacji mobilnej Luceos Smart czasach pracy są na bieżąco przesyłane do centralnego portalu i tam mogą być natychmiast prezentowane i uwzględnione w raportach. Dzięki temu na rozliczanie czasu pracy z wykorzystaniem naszego programu nie trzeba przeznaczać wielu godzin nawet w firmach zatrudniających wiele osób. W każdej chwili możesz też sprawdzić, co robią pracownicy w aplikacji RCP. System kontroli czasu pracy pracowników ułatwia również planowanie kolejnych zleceń, ponieważ możesz łatwo określić, czy dana osoba dopiero pojechała do klienta, jest w trakcie wykonywania zlecenia lub czy już wraca do siedziby firmy.  

         

Ułatwienia ewidencji czasu pracy w programie     

Czas pracy zapisany przez pracownika serwisowego za pomocą aplikacji mobilnej może być także w niej korygowany. Dostęp do edycji możliwy jest również w portalu, zarówno dla serwisanta, jak i dla kierownika oraz administratora systemu. Dane o czasie pracy mogą być uzupełnianie o komentarz, a nawet informację o przejechanym w trakcie pracy dystansie. Takie rozwiązania przy mierzeniu czasu pracy i ewidencjonowaniu go w programie mogą pozwolić na uniknięcie błędów w rejestrze wynikających z założenia, że realizacja określonej czynności zajmie znacznie mniej lub więcej czasu.

W sytuacji integracji z systemem flotowym dane te mogą być automatycznie uzupełniane w aplikacji do rejestrowania czasu pracy pracownika na podstawie udostępnionych informacji o pozycji pojazdu serwisanta. Znacznie ułatwia to prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika mobilnego, który spędza każdego dnia wiele godzin poza firmą.            

mobilny rejestrator czasu pracy
WORKTIMES_007.panda.png

Raportowanie, weryfikacja i rozliczanie przepracowanego czasu 

Luceos Smart udostępnia też szereg raportów związanych z czasem pracy, które mogą być tworzone na żądanie lub też automatycznie, a następnie zostać rozesłane do wszystkich członków zespołu lub do kierowników jako załączniki do wiadomości e-mail. Okazuje się to szczególnie przydatne podczas ewidencjonowania czasu pracy zdalnej, gdy na co dzień nie ma się bezpośredniego kontaktu z przełożonymi. System udostępnia też funkcje wykrywania błędów w czasach pracy: odchyleń od normy lub nakładających się czasów pracy.

Zweryfikowane raporty z czasów pracy są podstawą do wyliczenia pensji każdego pracownika. Odpowiednie raporty z systemów RCP mogą być automatycznie przesyłane do zespołu HR lub do zewnętrznego systemu, np. ERP.            

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy to doskonałe rozwiązanie zarówno dla firm, których pracownicy wykonują swoje obowiązki w domu lub w terenie, jak i dla wszystkich innych pragnących usprawnić procesy związane z rejestracją godzin pracy w swoim przedsiębiorstwie. Postaw na nasz program do rozliczania czasu pracy pracowników i zobacz, jak łatwe i komfortowe jest korzystanie z rozwiązań Luceos Smart! Oprócz aplikacji do ewidencji czasu pracy oferujemy też programy do zarządzania maszynami. Sprawdź wszystkie dostępne opcje!            

moduł raportowania czasu pracy pracowników
rejestracja czasu pracy pracowników w Luceos Smart
wygląd modułu rejestracji czasu pracy pracowników
bottom of page