top of page
oprogramowanie dla energetyki

KOORDYNACJA PRAC PODWYKONAWCÓW ORAZ WŁASNEGO SERWISU PRZY REALIZACJI WDROŻEŃ ORAZ UTRZYMANIU INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

Rozwiązania IT dla energetyki - dlaczego warto?

 

Skomplikowane projekty energetyczne zarówno dla odbiorców indywidualnych, komercyjnych czy przemysłu wymagają koordynacji prac wielu zespołów - w tym podwykonawców. Nadzór nad pracą specjalistycznych zespołów i zarządzanie postępem prac, harmonogramem i budżetem projektu to wyzwanie. Nowoczesne rozwiązania jak Luceos Smart Service Management zapewniają planowanie i koordynację prac rozproszonych zespołów w czasie rzeczywistym. 

W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej koordynacji prac podjęto decyzję o wdrożeniu pełnego zestawu aplikacji z rodziny Luceos Smart Service Management, w szczególności:

  • Głównego Portalu Luceos Smart przeznaczonego dla kierowników projektów oraz koordynatorów

  • Portalu Partnera - systemu przeznaczonego dla kierownictwa i kierowników projektów podwykonawców

  • Portalu Klienta - systemu przeznaczone dla klientów - aktualnych i potencjalnych - dzięki któremu mają ciągły dostęp do aktualnej informacji dotyczącej przygotowań a potem realizacji inwestycji.

  • Aplikacja mobilna - dedykowana aplikacja mobilna przeznaczona dla pracowników terenowych, także podwykonawców, odpowiedzialna za przekazywanie informacji o wystawionych zleceniach, postępach prac, zużytych materiałach, czasie pracy oraz dokumentacji elektronicznej przekazywanych do i od zespołów terenowych.

Wdrożenie systemu Luceos Smart pozwoliło na znacznie efektywniejsze i elastyczne planowanie i realizację projektów energetycznych w całym regionie. 

USPRAWNIENIA

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji

KORZYŚCI

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji

bottom of page