top of page
oprogramowanie dla branży kolejowej

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRACAMI SERWISOWYMI ORAZ UTRZYMANIA RUCHU DLA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Dlaczego oprogramowanie dla kolei?

Utrzymanie infrastruktury kolejowej wymaga natychmiastowej reakcji na awarie oraz sprawnego planowania i realizacji prac utrzymaniowych. 

W ramach wdrożeń Luceos Smart koordynatorzy otrzymali system do zarządzania zgłoszeniami oraz zleceniami serwisowymi wraz z dedykowanymi panelami zarządczymi. Zespół terenowy klienta został wyposażony w aplikację mobilną służącą do obsługi zleceń serwisowych. Podwykonawcy otrzymali dostęp do Portalu dla Partnerów oraz do systemu zgłoszeń e-mail, w którym mogą potwierdzać przyjęcie oraz etapy realizacji otrzymanych zgłoszeń i zleceń. Prace zagrożone opóźnieniem są z wyprzedzeniem wyróżnianie na panelach zarządczych koordynatorów, dając im czas na podjęcie odpowiednich działań.

Komunikacja elektroniczna wykorzystująca aplikację mobilną oraz portal znacznie usprawniły obieg informacji. Dostęp do aktualnych danych pozwolił na szybsze podejmowanie lepszych decyzji, a co za tym idzie podniesienie skuteczności i ograniczenie kosztów.

USPRAWNIENIA

  • Wdrożenie systemu dla zgłoszeń i zleceń serwisowych

  • Uzbrojenie zespołów terenowych w aplikację mobilną

KORZYŚCI

  • Skrócenie czasu reakcji na awarie

  • Ograniczenie kosztów prac podwykonawców

  • Ograniczenie kosztów oraz długości prac

bottom of page