Depositphotos_187922516_xl-2015.SMALL.pa

AUTOMATYZACJA KONTROLI KOSZTÓW UTRZYMANIA I SERWISOWANIA MASZYN PRODUKCYJNYCH

Dlaczego?

Decyzje o naprawie, modernizacji lub wymianie maszyn produkcyjnych nie są podejmowane na podstawie wiarygodnej analizy TCO*. Dostęp do danych o kosztach jest utrudniony i zbyt pracochłonny.

Dane o przerwach w działaniu maszyn, pracach oraz wykorzystanych materiałach i częściach są wprowadzane na bieżąco z użyciem aplikacji mobilnej. Na podstawie wprowadzonego cennika materiałów, części oraz stawek pracy system na bieżąco przelicza i aktualizuje koszt dla każdej maszyny. Automatyczne raporty są udostępnione uprawnionym osobom.

Znajomość aktualnych danych z raportów pozwala uprawnionym osobom na podejmowanie lepszych decyzji związanych z planowaniem i modernizacją parku maszynowego a także dotyczących napraw bieżących.

USPRAWNIENIA

  • Rejestracja czasu działania maszyn

  • Rejestracja czasu prac serwisowych oraz materiałów i części

KORZYŚCI

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji