top of page
oprogramowanie automatyzacji przemysłu

AUTOMATYZACJA KONTROLI KOSZTÓW UTRZYMANIA I SERWISOWANIA MASZYN PRODUKCYJNYCH

Dlaczego oprogramowanie automatyzacji przemysłu?

Decyzje o naprawie, modernizacji lub wymianie maszyn produkcyjnych nie są podejmowane na podstawie wiarygodnej analizy TCO*. Dostęp do danych o kosztach jest utrudniony i zbyt pracochłonny.

Dane o przerwach w działaniu maszyn, pracach oraz wykorzystanych materiałach i częściach są wprowadzane na bieżąco z użyciem aplikacji mobilnej. Na podstawie wprowadzonego cennika materiałów, części oraz stawek pracy system dla przemysłu na bieżąco przelicza i aktualizuje koszt dla każdej maszyny. Automatyczne raporty są udostępnione uprawnionym osobom.

Znajomość aktualnych danych z raportów pozwala uprawnionym osobom na podejmowanie lepszych decyzji związanych z planowaniem i modernizacją parku maszynowego, a także dotyczących napraw bieżących.

USPRAWNIENIA

KORZYŚCI

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji

bottom of page