top of page
oprogramowanie portalu klienta i partnera

Portal dla Klienta i Portal dla Partnera/Podwykonawcy

Podstawowym zadaniem Portalu dla Klienta / Podwykonawcy jest wsparcie działań zespołu Obsługi Klienta oraz Zespołu Serwisu w zakresie kontaktów z klientem czy też firmą realizującą zlecone prace.

 

Korzyści z wprowadzenia Portalu Klienta i Portalu Partnera

Wdrożenie Portali przekłada się na znaczne obniżenie kosztów związanych z koordynacją prac i obsługą partnerów biznesowych, a także poprawienie satysfakcji klienta i relacji z partnerami.

Najważniejsze funkcje Portalu Klienta i Portalu Partnera

Najważniejsze funkcje modułu Portal dla Klienta i Portal dla Podwykonawcy to:

  • Udostępnienie specjalnego portalu WWW, poprzez który zewnętrzni użytkownicy, korzystając z indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, uzyskają dostęp do informacji o wykonywanych dla nich działaniach serwisowych. Wśród możliwości, jakie daje Portal Klienta, są:            

  • Umożliwienie klientowi wprowadzanie zgłoszeń serwisowych różnego typu związanych z awariami, pracami utrzymaniowymi, ofertami.

  • Aktualizację wybranych informacji o urządzeniach klienta jak np. status, lokalizacja.

 

Kto może korzystać z Portalu Klienta i Portalu Partnera 

Zarządzanie dostępem do Portalu dla Klienta i Portalu dla Podwykonawcy jest realizowane samodzielnie przez użytkowników systemu Luceos Smart Service Management. Dostęp do Portali może być przydzielony wybranym partnerom biznesowym oraz ich poszczególnym pracownikom — w tym przypadku będzie on dotyczyć serwisowego Portalu Pracownika. Zakres dostępu do różnych funkcji Portalu kontrolowany jest przez moduł zarządzający uprawnieniami.            

 

Dostosowanie wyglądu i funkcji Portalu Klienta i Portalu Partnera

Szata graficzna Portalu jak i dostęp do danych czy funkcji są zwykle dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Portal może być także zintegrowany ze stroną publiczną naszego klienta.

bottom of page