Depositphotos_30388397_l-2015.panda.jpg

Portal dla Klienta i Portal dla Partnera/Podwykonawcy

Podstawowym zadaniem Portal dla Klienta / Podwykonawcy jest wsparcie działań zespołu Obsługi Klienta oraz Zespołu Serwisu w zakresie kontaktów z klientem czy też firmą realizującą zlecone prace.

 

Korzyści z wprowadzenia Portalu Klienta i Portalu Partnera

Wdrożenie Portali przekłada się to na znaczne obniżenie kosztów związanych z koordynacją prac i obsługą partnerów biznesowych a także poprawienie satysfakcji klienta i relacji z partnerami.

Najważniejsze funkcje Portalu Klienta i Portalu Partnera

Najważniejsze funkcje modułu Portal dla Klienta i Portal dla Podwykonawcy to:

 • Udostępnienie dedykowanego portalu WWW, poprzez który zewnętrzny użytkownicy, korzystając z indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, uzyskają dostęp do informacji o wykonywanych dla nich działaniach serwisowych:

  • Listy zgłoszeń i zleceń wraz ze ich statusem

  • Wglądu w protokoły zleceń i innego dokumenty

  • Wglądu w listę serwisowanych urządzeń

  • Możliwość tworzenia i zarządzania zgłoszeniami, zleceniami i zadaniami

  • Wgląd i możliwość modyfikacji stanu dedykowanych magazynów

  • Dostęp do bazy wiedzy i dokumentacji

 • Umożliwienie klientowi wprowadzanie zgłoszeń serwisowych różnego typu związanych z awariami, pracami utrzymaniowymi, ofertami.

 • Aktualizację wybranych informacji o urządzeniach klienta jak np. status, lokalizacja

 

Kto może korzystać z Portalu Klienta i Portalu Partnera 

Zarządzanie dostępem do Portalu dla Klienta i Portalu dla Podwykonawcy są realizowane samodzielnie przez użytkowników systemu Luceos Smart Service Management. Dostęp do Portali może być przydzielony wybranym partnerom biznesowym oraz ich poszczególnym pracownikom. Zakres dostępu do różnych funkcji Portalu kontrolowany jest przez moduł zarządzający uprawieniami.

 

 

Dostosowanie wyglądu i funkcji Portalu Klienta i Portalu Parntera

Szata graficzna Portalu jak i dostęp do danych czy funkcji są zwykle dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Portal może być także zintegrowany ze stroną publiczną naszego klienta.